Toevoegingen

Ook direct uw toevoeging betaald krijgen?

Direct bij aanvang van een toevoegingszaak meer liquiditeit. Advance Toevoegingen biedt deze unieke dienst aan. U ontvangt direct 85% bevoorschotting. De resterende 15% volgt na vaststelling RvR minus het factorloon. Voorschotregeling Toevoegingen is een flexibele bevoorschotting die meegroeit met de omzet van uw praktijk.

Huidige situatie

Nadat de Raad de toevoegingspunten heeft toegekend, begint u aan de zaak die wellicht maanden in beslag neemt. De uiteindelijke betaling komt pas vrij aan het eind van de zaak. Dit betekent dat u uw onderhanden werkpositie zelf moet zien te bevoorschotten, terwijl u niet weet wanneer de afrekening volgt.

Nieuwe situatie

Met de Raad voor Rechtsbijstand is uitvoerig overleg gevoerd over deze unieke service. Ook zij zien dat in deze tijd de voorschotregeling van Advance uitkomst biedt voor kantoren die direct bij aanvang van een zaak willen beschikken over hun geld. De Raad ziet deze vorm uitsluitend als een wijziging van de betaalopdracht en heeft aangegeven het adres van de nieuwe betaalregeling op opdracht van de advocaat ook gewoon door te zullen voeren. Het grote voordeel van deze voorschot mogelijkheid is dat u een constante liquiditeitsstroom in uw onderneming verkrijgt, waardoor u de onderhanden werkpositie niet achteraf hoeft te declareren maar waarbij u deze steeds voor het grootste deel vooruit declareert.

Voordelen van Advance

  • 85% bij aanvang van uw toevoegingszaak binnen 24 uur op uw rekening;
  • 15% (+ btw) volgt na uitbetaling door de RvR;
  • Alle reeds lopende toevoegingszaken in één keer inbrengen;
  • Zelf bepalen of en op welk tijdstip u een toevoegingszaak ter bevoorschotting aanbiedt;
  • Extra uren inzake bewerkelijke zaken kunnen worden bevoorschot;
  • Meer financiële ruimte en meer werkkapitaal.

Vraag of opmerking over deze unieke service?