Procesfinanciering

Moet u wel eens een zaak, en dus inkomsten, laten schieten omdat uw cliënt niet de middelen heeft om te procederen? En dat terwijl er een goede kans is om de zaak te winnen? Dat is niet langer nodig. Meld u aan voor de mogelijkheid tot procesfinanciering van Advance.

Wat is Procesfinanciering van Advance?

Procesfinanciering is het gedeeltelijk financieren van het proces in de zaak die u voert voor uw cliënt. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw gewerkte uren als advocaat, griffierecht, gerechtskosten en alle andere kosten die worden gemaakt om de zaak voor uw cliënt te voeren.

Hoe werkt Procesfinanciering van Advance?

Wanneer u zich aanmeldt voor Procesfinanciering van Advance dan biedt u uw cliënten de mogelijkheid om de kosten voor juridisch advies en procederen voor 50% door Advance te laten bevoorschotten. Op basis van proforma facturen keren wij onmiddellijk 50% aan uw uit. Na afronding van de zaak zorgt Advance voor de definitieve afrekening en de betaling van de factuur van uw kantoor.

Wie komt voor Procesfinanciering in aanmerking?

Deze dienst richt zich op zaken waarin uw cliënt een zeer grote kans maakt om in het gelijk gesteld te worden en dit gelijk leidt tot een financiële schadevergoeding of uitkering die voldoende is om alle kosten te dekken en uw cliënt voor een deel schadeloos stelt.

De voordelen van Procesfinanciering voor uw kantoor

Procesfinanciering van Advance biedt u vooral extra opdrachten/zaken op! Daar waar cliënten nu door gebrek aan middelen niet kunnen procederen, kunnen zij nu toch samen met u er naar streven om het recht te laten zegevieren.

Het kan gaan om nieuwe zaken of bestaande zaken.

Meer informatie over Procesfinanciering ontvangen?